Türev Ürünler

DenizBank AG Öncelikli Bankacılık, portföyünüzü çeşitlendirmek ve riskten korumak amacıyla türev ürün ihtiyaçlarınız için size özel fiyatlarla uluslararası piyasalara erişim sağlar.

Türev Ürünler

Getirisi herhangi bir dayanak varlığın (menkul kıymet, döviz, faiz gibi) getiri performansına dayanan ve bu şekilde dayanak varlığın getirisinden türetilen ürünlerdir.
Türev ürünlerdeki en önemli özellik işlemlerin içine “vade” kavramının dahil edilmesidir. Diğer bir deyişle türev işlemler ile gelecekte gerçekleşecek bir işlem için bugünden bir anlaşma yapılmaktadır.
Türev ürünler, bu özelliği sayesinde hem gelecekte piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı korunmak isteyen hem de bir miktar risk alarak bu dalgalanmalar ile ek getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılar tarafından kullanılabilmektedir.
Forward, Opsiyon, Swap başlıca türev ürünlerdir.

Forward

Forward (Vadeli Alım/Satım İşlemi) belirli bir miktardaki döviz, kıymetli maden gibi varlığın, bugünden anlaşılan bir fiyat ile ileri bir vadede alımına veya satımına ilişkin sözleşmeleri ifade eder. Forward sözleşmelerinde; vade tarihinde, işleme konu varlığın piyasadaki cari fiyatından bağımsız olarak anlaşmanın her iki tarafı için de anlaşmada belirtilen fiyat ve miktar üzerinden işlemin gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Forward işlemleri varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemek için korunma amaçlı kullanılabileceği gibi bu dalgalanmalardan getiri elde etmek için de kullanılabilen bir üründür.

Opsiyon

Opsiyonlar, belirli bir vadede (Avrupa tipi opsiyon), opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, ekonomik veya finansal göstergeyi, para veya sermaye piyasası aracını, dövizi, belli bir fiyattan alma yada satma hakkını, belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye veren ancak zorunlu tutmayan, buna karşın opsiyonun satıcısını, satın alan kişinin talep etmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelerdir. Bu yapısıyla opsiyonlar prim ödeyerek hakkı satın alan taraf için bir sigorta işlemine benzetilebilir.
Temel olarak 2 opsiyon türü bulunmaktadır;
Alım Opsiyonu (Call Option): Alım opsiyonu, opsiyon sözleşmesini alan tarafa, üzerine yazıldığı varlığın belirli bir miktarını, belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar, belli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesi türüdür.
Satım Opsiyonu (Put Option): Satım opsiyonu, opsiyon sözleşmesini alan tarafa, üzerine yazıldığı varlığın belirli bir miktarını, belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar, belli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyon sözleşmesi türüdür.

Swap

Bir paranın başka bir para ile değiştirilmesi ve belirli bir süre sonunda değiştirilen anaparaların geri verilmesi için yapılan vadeli işlem anlaşmalarıdır. Swap işlemlerinde işlem başlangıcında el değiştirilen tutarlar anlaşmada belirlenen vade tarihinde yine anlaşmada belirlenen kur/parite ile hesaplanan tutarlar üzerinden geri verilmektedir. Diğer bir ifade ile döviz swap’ı anlaşma tarihinde yapılan bir spot döviz işlemi ile vade tarihinde yapılması üzerinde anlaşılan ilk işlemin tersi yönünde bir forward işleminin bileşimi olarak oluşturulmaktadır. (İlk işlem spot alış ise vade tarihinde forward satış sözleşmesi, ilk işlem spot satış ise vade tarihinde forward alış sözleşmesi yapılır.)
Türev işlemlerinizi Öncelikli Bankacılık ekibimizle E-mail adresinden iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz.