Hizmet Sözleşmeleri

Genel Bankacılık Sözleşmesi Hükümleri

Genel Hizmet Sözleşmesi (Almanca, 31.05.2022 öncesi açılan hesaplar için geçerli)
Bir Önceki Sürüm ile Karşılaştırması (Almanca)
Genel Hizmet Sözleşmesi (İngilizce, 31.05.2022 öncesi açılan hesaplar icin geçerli)
Online Mevduat Özel Hizmet Sözleşmesi (Almanca)
2019 ve 2009 Sürümü Karşılaştırması (Almanca)
Online Mevduat Özel Hizmet Sözleşmesi (İngilizce)
Mevduat Cüzdanı Özel Hizmet Sözleşmesi (Almanca)
Mevduat Cüzdanı Özel Hizmet Sözleşmesi (İngilizce)
Deniz-Sparplan Özel Hizmet Sözleşmesi (Almanca)
Deniz-Sparplan Özel Hizmet Sözleşmesi (İngilizce)
Mevduat Cüzdanı Özel Hizmet Sözleşmesi (Almanca)
Mevduat Cüzdanı Özel Hizmet Sözleşmesi (İngilizce)
Deniz-Flex & Deniz-Fix Özel Hizmet Sözleşmesi (Almanca)
İnternet Bankacılığı Katılım Şartları (Almanca)
2019 ve 2009 Sürümü Karşılaştırması (Almanca)
Bir Önceki Sürüm ile Karşılaştırması (Almanca)
İnternet Bankacılığı Katılım Şartları (İngilizce)
Tüketiciler Yasası Uyarınca Ödeme Hizmetlerine Dair Genel Bilgilendirme (Almanca)
2019 ve 2009 Sürümü Karşılaştırması (Almanca)
Tüketiciler Yasası Uyarınca Ödeme Hizmetlerine Dair Genel Bilgilendirme (İngilizce)
Finansal Hizmetler Yasası Uyarınca Mesafeli Satışa Dair Bilgilendirme -Online Mevduat (Almanca)
Finansal Hizmetler Yasası Uyarınca Mesafeli Satışa Dair Bilgilendirme -Deniz Sparplan (Almanca)
Debit Kart Sözleşmesi (18 Kasım 2021 tarihine kadar geçerli, Kasım 2018 sürümü, Almanca)
Debit Kart Sözleşmesi (19 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli, Kasım 2021 sürümü; yeni müşteriler icin 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli, Almanca)
Kasım 2018 ve Kasım 2021 Sürümü Karşılaştırması (Almanca)
Deniz-Basis Hesabı ile ilgili Bilgilendirme (Almanca)
Deniz-Basis Hesabı Müşterileri için Tüketiciler Yasası Uyarınca Ödeme Hizmetlerine Dair Genel Bilgilendirme (Almanca)
2019 ve 2009 Sürümü Karşılaştırması (Almanca)
Deniz-Basis Hesabı Özel Hizmet Sözleşmesi (Almanca)

Fiyat Tablosu

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Mali Araçlarla Yapılan İşler Hakkında Belgeler ve Hukuki Bilgiler

WAG 2018'e göre Şirket Profili (Almanca)
WAG 2018'e göre Şirket Profili (İngilizce)
Menkul Kıymet İşlemlerinde Risk Açıklamaları (Almanca)
Menkul Kıymet İşlemlerinde Risk Açıklamaları (İngilizce)
Çıkar Çatışması – Özet (Almanca)
Çıkar Çatışması – Özet (İngilizce)
Mali Araçlarla İlgili Talimatın İfası Esasları(Almanca)
Mali Araçlarla İlgili Talimatın İfası Esasları (İngilizce)
Tasarruf Mevduat Güvencesi ve Yatırımcı Tazminatı Hakkında Bilgi (Almanca)