Kullanım Şartları

Web sitemizi ziyaret ederken dikkat etmeniz gereken kullanım şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu internet sitesi tarafınıza DenizBank AG tarafından bilgi amaçlı tahsis edilmektedir. İnternet sitemizi kullanarak aşağıdaki şartlarımızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. DenizBank AG size internet sitesinin kullanımı ile ilgili münhasır olmayan, devredilemeyen, kısıtlı olup zaman olarak kısıtlı olmayan aşağıdaki kapsamdaki kullanım hakkını tanımaktadır:
Kişisel amaçla olup ticari amaçla olmayan bilgilerin/malzemelerin (bundan sonra bilgiler olara anılacaktır) kullanımı ve indirilmeleri. Bilgilerin mülkiyeti DenizBank AG'de kalacaktır. Aynısı düzenlenen kopyalar için de geçerlidir. İndirilen bilgilerin tüm kopyalarının ticari koruma hakları ne kaldırılabilir ne de değiştirilebilir ve dikkate alınmalıdır. Bilgiler hiçbir şekilde değiştirilemez, çoğaltılamaz, resmi olarak sunulamaz, ibraz edilemez, değerlendirilemez, dağıtılamaz veya farklı bir şekilde herhangi bir resmi veya ticari amaçla kullanılamaz veya üçüncü şahıslara hangi şekilde olursa olsun tahsis edilemez. İnternet sitesinin işletilmesine ara verilmesi veya buna teşebbüs edilmesi yasaktır. Bunun dışında başka bir kullanım hakkı söz konusu değildir. DenizBank AG her zaman kendi takdirine göre ve öncesinden bilgilendirmeden tahsis edilen bilgilerde tam veya kısmi değişiklik yapma veya ilavelerde bulunma hakkını saklı tutmaktadır. DenizBank AG bu internet sitesini ayrıca size veya diğer üçüncü şahıslara danışmanlık hizmeti sunmak veya diğer tavsiyelerde bulunmak için kullanmamaktadır. İnternet sitesindeki bilgiler ve/veya elemanlar, karar verme konusunda güvenilir bir temeli oluşturmaktadırlar.

Telif hakkı

Bu internet sitesi ve içeriği (metinler, resimler, grafikler, dosyalar vs.) telif hakkına ve fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin diğer yasalara tabidirler. Bu yasaların şartlarını yerine getirmekle yükümlüsünüz. DenizBank AG – özellikle de patent ve karma hakları vs. için geçerli olmak üzere – tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Teminat

DenizBank AG, internet sitesindeki bilgileri sürekli kontrol edip güncellemektedir. Tüm itinaya rağmen bu zaman içerisinde verilerde değişiklikler gerçekleşmiş olabilir. Dolaysıyla tahsis edilen bilgilerin günceliği, doğruluğu, kalitesi, güvenirliği ve eksizliği veya internet sitesinin kesintisiz olarak mevcudiyeti ve içerdiği bilgiler ile ilgili bir sorumluluk, teminat veya garanti söz konusu değildir. Aynısı hyperlink ile ulaşabilinen tüm diğer internet siteleri için de geçerlidir. Bu tür internet siteleri ile kurulan bağlantılarda sorumluluk kendinize aittir. DenizBank AG bu internet sitelerin içeriğinden ve kullanımından ve olası hasarlardan sorumlu değildir. Bu, olası mevcut misafir defterleri, tartışma forumları ve mail listelerindeki kayıtlar için de geçerlidir.

Sorumluluk

DenizBank AG, internet sitenin kullanımından kaynaklanan hangi türden olursa olsun haklar ya da hasarlar konusunda sorumluluk üstlenmez, eğer hasarın DenizBank AG tarafından kasıtlı veya ağır ihmal sonucu kaynaklandığı kanıtlanabiliyor ise, bu durumda da kendisi sadece hasarın kaynaklanmasındaki diğer sebeplere göre katkı payı oranı kadar sorumlu tutulabilir. DenizBank AG özellikle de ana sayfanın görüntülenmesi için gerekli olan katılımcının donanım ve yazılımı ile ilgili arızalardan kaynaklanan veya kendi kabahati olmadan DenizBank AG ile bağlantının kurulmasının gerçekleşmemesinden kaynaklanan veya sadece hafif ihmal sonucu oluşan her türlü hasarlar konusunda sorumlu değildir. DenizBank AG ayrıca kendi kapsamında bulunmayan her türlü gecikmeler veya hatalı yönlendirmeler sonucu oluşan hasarlardan sorumlu değildir. DenizBank AG, yanlış yönlendirilen veya kaybolan posta gönderimlerden, aktarma hatalarından, yanlışlıklardan, kesilmelerden, gecikmelerden, yerine getirmemelerden veya her türlü arızalardan ve DenizBank AG'nin teknik donanımına – yasalara aykırı – müdahalelerden veya sistemin diğer kısmına yapılan müdahalelerden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir, eğer hasarın DenizBank AG tarafından kasıtlı veya ağır ihmal sonucu kaynaklandığı kanıtlanabiliyor ise, bu durumda da kendisi sadece hasarın kaynaklanmasındaki diğer sebeplere göre katkı payı oranı kadar sorumlu tutulabilir. DenizBank AG, programın kullanıcı tarafından amacı dışında kullanımı veya katılımcı veya üçüncü şahıs tarafından yapılan program modifikasyonlarından kaynaklanan hatalardan sorumlu değildir.

Uluslararası kullanıcılar ve geçerli hukuk

Bu internet sitesi DenizBank AG tarafından kontrol edilmektedir, işletilmektedir ve yönetilmektedir. DenizBank AG buradaki Avusturya Cumhuriyeti içi ve dışındaki mevcut bilgilerin uygunluğu ve mevcudiyeti konusunda garanti vermez. İnternet sitesini kullanamaz veya malzemeyi, Avusturya Cumhuriyeti’nin İhracat Yasalarının hükümlerini ihlal etmeniz anlamına geldiğinde dışarıya taşıyamaz/ihraç edemezsiniz. Bu internet sitesine Avusturya dışındaki bir yerden erişiyorsanız tüm yerel yasalara uymakla yükümlü olursunuz. Kullanım şartları Avusturya Cumhuriyeti’nin yasalarına tabidir. Tüm dava gerekçeleri ile ilgili hak taleplerinde, hakkın veya dava gerekçenin oluşumundan sonra Avusturya yasaları başka bir süreyi ön görmediği sürece bir (1) yıl içinde bulunulmalıdır. Bu hükümlerin biri veya birden fazlası geçerliliğini yitirdiğinde veya düzenleme eksikliği söz konusu olduğunda, diğer düzenlemelerin geçerliliği bundan etkilenmez.