Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı, şimdiki ve gelecek nesiller için büyük önem teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği 1999 yılında, Amsterdam Anlaşması ile sürdürülebilir kalkınmayı en temel hedeflerinden biri haline getirdiğini göstererek bu kavramı bir adım ileriye taşımıştır. Avusturya'daki Sürdürülebilirlik ve Çeşitlilik İyileştirme Yasası (Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz), Amsterdam Antlaşması'nın doğrudan sonuçlarından biri olarak kabul edilebilir. Bu yasaya göre, kamu yararı kuruluşları ve raporlama döneminin sonunda ortalama 500'den fazla işçiyi istihdam etmenin kriterini sağlayan “büyük şirketler” olarak adlandırılan işletmeler, yıllık faaliyet raporlarına iş faaliyetlerinin etkisi hakkında bilgi veren mali olmayan bir beyannameyi dahil etmelidirler. Bu işletmeler, bu raporda ticari faaliyetlerinin dışında bilgi vermek durumundadırlar.

Bu yasa, hissedarları ve toplumu, aynı zamanda şimdiki ve gelecek nesiller için sorumluluk almaya duyarlı hale getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

DenizBank AG, bu sorumluluğun Avusturya ve Avrupa toplumunun önemli bir parçası olduğunun bilincindedir. DenizBank AG finansal olmayan bu raporunda, hem kendi hem de iştiraklerinin faaliyetlerinin çevre, toplum ve çalışan üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır.
DenizBank AG Birleştirilmiş Finans Dışı Raporu 2022 (Almanca)