DenizBank AG

Beyanname

Amerikan PATRIOT Yasası Uyarınca Belge

Amerikan PATRIOT yasası (Terörün önlenmesi ve teröre karşı müdahale ile ilgili uygun önlemler hakkındaki yasa) ve Amerikan Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan kesinleşmiş düzenlemeler uyarınca bir Amerikan bankası veya bir Amerikan borsacı/hisse senedi tüccarı (federal dairelerin gözetimi altında bulunan), ilgili maliye kurumunda bir muhabir banka hesabına sahip olan tüm „yabancı bankalardan“ belli bilgileri temin etmek ile yükümlüdür. Kesinleşlmiş düzenlemelerde öngörüldüğü gibi DenizBank AG, icabında PATRIOT yasası uyarınca DenizBank AG'den bir belgeye ihtiyacı bulunan tüm maliye kurumlardan kullanılabilen küresel bir belge düzenlemiştir. Lütfen ayrı bir belge formu yerine bu belgeyi kullanın.

İndir – Amerikan PATRIOT yasası uyarınca belgelendirme (İngilizce)

Yabancı Hesaplar Vergi Uyumu Yasası (FATCA)*

Avusturya Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı bilgi değişiminin daha kolay uygulanması için "Yabancı Hesaplar Vergi Uyumu Yasası" (Foreign Accounts Tax Compliance Act ("FATCA")) anlaşması, 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girmiştir.

Bu anlaşmaya göre, tüm yerli finansal kuruluşları, ABD’de vergi mükellefi olabilecek kişileri, bu kişilerin hesap ve mevduat bilgilerini ABD Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ( U.S. Internal Revenue Service ("IRS")) bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu finansal kuruluşlar FATCA anlaşmasına uymazsa, Amerikan Sermaye Piyasası komitesiyle karşı karşıya kalır ve % 30 ceza vergisi ile Avusturyalı müşterilerin ABD pazarına girişi engellenir. FATCA sözleşmesine göre, gerçek ve tüzel ABD vatandaşı olan bir kişinin bankamızda olan hesap ve mevduatının en az %25’ine sahip olması gerekmektedir.

DenizBank AG, ABD IRS sayfasında "2 IGA modeli altında Finansal Kuruluşların Raporlanması" olarak kayıtlıdır ve GIIN numarası ise şu şekildedir: NT6NQT.00020.ME.040

FATCA hakkında genel bilgiyi ve Avusturya Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmayı İngilizce ve Almanca olarak aşağıda yer alan sayfalardan ulaşabilirsiniz:

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

https://www.bmf.gv.at/steuern/int-steuerrecht/Abkommen-USA-FATCA.html

İndir – Form W - 8BEN - E (İngilizce)

İndir – Form W - 8BEN (İngilizce)

Wolfsberg Group AML'nin Anket Formu

İndir – Wolfsberg Group AML'nin Anket Formu (İngilizce)

Basel III uyarınca açıklamaları ve CBCR Raporu

İndir – Beyanname Raporu 2019 (Almanca)

İndir – Beyanname Raporu 2018 (Almanca)

İndir – Beyanname Raporu 2017 (Almanca)

İndir – Beyanname Raporu 2016 (Almanca)

İndir – Beyanname Raporu 2015 (Almanca)

İndir – Beyanname Raporu 2014 (Almanca)

İndir – Beyanname Raporu 2013 (Almanca)

İndir – Beyanname Raporu 2012 (Almanca)

Madde 65a BWG (Bankalar Yasası) – Hükümler

Şirket Yönetimi hükümlerinin, ücretlendirme ile ilgili düzenlemelerinin ve yılsonu bilançosunun işyeri defteri ve indeksleri ile ilgili düzenlemelerinin yerine getirilmeleri için DenizBank AG tarafından yapılan önlemler hakkında bilgiler.

Daha fazla bilgi ►

Madde 65 WAG – Yayınlama

Transaksiyonların, Ticaret Sonrası Şeffaflık Madde 65 WAG 2007 ya da (EG) No. 1287/2006 Düzenlemesi Madde 27 uyarınca listelenmeleri

Daha fazla bilgi►

CBCR - Ülke Bazında Raporlama

AB Sermaye Gereksinimleri Direktifi IV Madde 89 uyarınca listelenmesi

Daha fazla bilgi ►

*FATCA kısımı sadece Almanca  olarak mevcuttur.
Size nasıl Yardımcı Olabilirim?
Size nasıl Yardımcı Olabilirim?