SMART Bausparen

Wüstenrot Smartbausparen uzun vadeli isteklerinizi gerçekleştirmek için ideal bir birikim yöntemidir. Ayrıca çocuklarınız veya torunlarınız için şimdiden birikim yapmaya başlayabilir veya gelecekleri için finansal önlemler alabilirsiniz.

Avantajlarınız

İlk altı yıl boyunca garantili temel faiz oranı1 % 0.35, daha sonra 10'uncu yılın sonuna kadar olacak olan faiz oranı % 0.85’tir.
Aylık 25 Euro’dan başlayan ödemeler
10 yıl vade
YENİ: Eğer sözleşme 6 yıl vade sonundan sonra fesh edilirse, birikim bakiyeniz sözleşme süresinin feshi anında sözleşme tutarının % 30'una tekabül ettiği taktirde, herhangi bir idari masraf talep edilmeyecektir.
6 yıldan sonra 36 Euro'ya kadar Wüstenrot Primi*
10 yıldan sonra 138 Euro'ya kadar Wüstenrot Primi*

Örnek

Aylık 100 Euro'luk Ödemelerle,- 10 yılda toplam birikiminiz
12.000 Euro
+ Sabit faiz oranı1
-
+ 138 Euro Wüstenrot Bonus*
-
+ Devletin vergisiz bina tasarruf primi
-
= 10 yıl sonra azami bakiyeniz 2
12.946 Euro
= 10 yıl sonra asgari bakiyeniz3
12.668 Euro
Wüstenrot Kazanç Tablosu-Smart Bausparen (Almanca)
Müşteri temsilcilerimize, detaylı bilgi veya sorularınız için 0800 88 66 00 no‘lu hattımızdan ücretsiz olarak ulaşabilir veya şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.
?
Önemli yasal notlar (Almanca)