DenizBank AG

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik gibi şimdiki ve gelecek nesillere şekil verecek pek bir kavram yoktur. Avrupa Birliği 1999 yılında, Amsterdam Anlaşması ile sürdürülebilir kalkınmayı en temel hedeflerinden biri haline getirdiğini göstererek bu kavramı bir adım ileriye taşımıştır. Avusturya'daki Sürdürülebilirlik ve Çeşitlilik İyileştirme Yasası (Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz), Amsterdam Antlaşması'nın doğrudan sonuçlarından biri olarak kabul edilebilir. Bu yasaya göre, kamu yararı kuruluşları olan ve raporlama döneminin sonunda ortalama 500'den fazla işçiyi istihdam etmenin kriterini sağlayan “büyük şirketler” olarak adlandırılan şirketle, yıllık faaliyet raporlarına iş faaliyetlerinin etkisi hakkında bilgi veren mali olmayan bir beyannameyi dahil etmelidirler. Bu şirketler, bu raporda ticari faaliyetlerinin dışında bilgi vermek durumundadırlar.

Bu yasa, hissedarları ve toplumu, aynı zamanda şimdiki ve gelecek nesiller için sorumluluk almaya duyarlı hale getirmeyi amaçlayan bir önlem amaçlı hazırlanmıştır.

DenizBank AG, bu sorumluluğun Avusturya ve Avrupa toplumunun önemli bir parçası olduğunun bilincindedir. DenizBank AG bu finansal olmayan raporu, kendi faaliyetlerini ve iştiraklerinin faaliyetleri ile çevre, toplum ve çalışan üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır.

 

Size nasıl Yardımcı Olabilirim?
Size nasıl Yardımcı Olabilirim?